„Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej w Pozezdrzu”.

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 8 października 2020 r. rozpoczęto realizację  inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych „Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej w Pozezdrzu”.  Inwestycja będzie polegała na „Budowa linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na działce o nr ewid. 421 obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze”

Całkowita wartość inwestycji: 76.860,00 zł.

Dofinasowanie: 66.860,00 zł.

Opublikowano: 13 października 2020 12:52

Kategoria: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wyświetleń: 31

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl