„Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego”

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zgodnie z umową na roboty budowlane pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego” w dniu 4 września 2020  r. dokonano odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.

Inwestycja była realizowana przez okres prawie 2 lat od 16 listopada 2018 r. - dnia podpsiania umowy do tj. 04 września 2020 r.dnia odbioru końcowego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działania 09.03.00 Infrastruktura edukacyjna, Podziałanie 09.03.04 – Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wartość całego projektu: 3.017.472,90 zł.

Wysokość dofinasowania: 814.882,72 zł.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej obejmowała budowę budynku parterowego w którym powstały sale lekcyjne, biblioteka z funkcją czytelni, szatnia  oraz pomieszczenia pomocnicze takie jak kotłownia, toalety i pomieszczenie gospodarcze. Rozbudowana szkoła posiada bezpośrednie połączenie z istniejącym budynkiem szkoły poprzez przedłużenie korytarza w części północno- zachodniej. 

Obiekt zostanie oddany do użytkowania po uzyskaniu wszelkich  uzgodnień oraz pozwolenia na użytkowanie od właściwych organów architektoniczno – budowlanych.

 

 

 

Opublikowano: 09 października 2020 10:30

Kategoria: Inwestycje 2020

Zdjęcia:

Wyświetleń: 57

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl