Ogłoszenie dotyczące cen i opłat z tytułu usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze na okres 3 lat

Informujemy, że w dniu 2 września 2019r. decyzją BI.RZT.070.14.2019.KO Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie, zatwierdzone zostały taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze na okres 3 lat.                                                                                                         

Taryfa  wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez RZGW, czyli od 20.09.2019.

Wysokość cen i stawek opłat.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę w okresie od 1 do 36 m-ca obowiązywania taryf

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców wody

Oznaczenie grupy  taryfowej

Opłata abonamentowa 

Cena               

za dostarczanie wody

w okresie

od 1 do 36 m-ca

w okresie

Od 1 do 12 m-ca

w okresie

od 13 do 24 m-ca

w okresie

Od 25 do 36 m-ca

netto zł/m-c

brutto zł/m-c

netto zł/m3   

brutto zł/m3 

netto

zł/m3

brutto

zł/m3

netto

zł/m3

brutto

zł/m3

 

1.

Odbiorcy zużywający wodę na cele: socjalno-bytowe, do produkcji spożywczej, na cele pozostałe - rozliczani na podstawie  wskazań wodomierza głównego

  Grupa 1 a

7,55

8,15

5,17

5,58

5,48

5,92

5,71

6,17

 

2.

Odbiorcy zużywający wodę na: cele socjalno-bytowe, do produkcji spożywczej, na cele pozostałe rozliczani na podstawie  wskazań wodomierza dodatkowego tzw. podlicznika, tym korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych, rozliczanych na zasadzie odrębnej umowy

  Grupa 1 b

4,20

4,54

5,17

5,58

5,48

5,92

5,71

6,17

 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryf

 

Taryfowa grupa odbiorców wody

Oznaczenie grupy  taryfowej

Opłata abonamentowa 

Cena               

za odprowadzanie ścieków

w okresie

od 1 do 36 m-ca

w okresie

Od 1 do 12 m-ca

w okresie

od 13 do 24 m-ca

w okresie

Od 25 do 36 m-ca

netto zł/m-c

brutto zł/m-c

netto zł/m3   

brutto zł/m3 

netto

zł/m3

brutto

zł/m3

netto

zł/m3

brutto

zł/m3

 

3.

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki do zbiorczej kanalizacji sanitarnej

  Grupa 1

8,16

8,81

23,04

24,88

24,40

26,35

25,05

27,05

 

 

Do cen i stawek opłat (netto) , zgodnie z § 2, pkt.1, 2, 6 Rozporządzenia, dolicza się podatek od towarów i usług ( VAT ) w wysokości  wprowadzonej odrębnymi przepisami. W powyższych tabelach przyjęto 8% stawkę podatku VAT.

Opublikowano: 16 września 2019 12:11

Kategoria: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Pozezdrzu

Załączniki:

Decyzja PGW Wody Polskie [1.57 MB]

Projekt taryfy Pozezdrze [2.85 MB]

Wyświetleń: 732

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl