ulica Słoneczna i Wolności w Pozezdrzu.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Z końcem sierpnia, zakończone zostały prace związane z przebudową ul. Słonecznej oraz części ul. Wolności w miejscowości Pozezdrze. Zadanie te zostały zrealizowane z udziałem dotacji pozyskanych w ramach działania: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – ul. Słoneczna, a także: dotacji z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – część ul. Wolności.

Wykonawca realizujący zadanie: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o., ul. Węgorzewska 4, Gajewo, 11-500 Giżycko

Wartości poszczególnych części zamówienia:

Ul. Słoneczna – 347.052,77 zł brutto, wysokość dofinansowania 216.336,00 zł

 Część ul. Wolności – 148.345,23 zł brutto, wysokość dofinansowania 60.000,00 zł.

Opublikowano: 09 października 2019 14:22

Kategoria: Inwestycje

Zdjęcia:

Wyświetleń: 347

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl