Rozbudowa szkoły

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zgodnie z umową na roboty budowlane pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego” oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym ww. inwestycji pod koniec marca bieżącego roku dokonano odbioru częściowego robót budowlanych na wartość 98.400 zł brutto. Odbiór obejmował wykonanie części robót ziemnych – 45% wykonania oraz fundamenty budynku – 47% wykonania. Następny częściowy odbiór robót został zaplanowany zgodnie z harmonogramem na koniec czerwca 2019 r.

Opublikowano: 12 kwietnia 2019 14:40

Kategoria: Inwestycje

Zdjęcia:

Wyświetleń: 551

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl