Informacja Wójta Gminy Pozezdrze

o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Stosownie do art. 36 § 1, 2, 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.)

informuję, iż spis wyborców sporządzony dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

jest udostępniony do wglądu wyborców w Urzędzie Gminy Pozezdrze ul. 1 Maja 1a, pokój nr 2 do dnia  4 maja 2020 r.

w godzinach pracy Urzędu: pn - pt. w godz. 7.00 – 15.00.

 

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek wyborcy złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5) i polega na udzieleniu informacji, że wnioskodawca jest ujęty w spisie lub nie figuruje w spisie.

Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu wyborczego, wyborca może wnieść do Wójta Gminy Pozezdrze reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu.

 

Wójt Gminy Pozezdrze

Bohdan Mohyła

Opublikowano: 30 kwietnia 2020 00:06

Kategoria: Wybory

Wyświetleń: 161

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl