Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

 (link otworzy duże zdjęcie)

Działając na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 684 oraz 1504), Wójt Gminy Pozezdrze zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców.

 

Każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu pokój Nr 2 (parter) w dniach od 23 września  2019 r., a 7 października 2019 r., od godz.7:00 do godz. 14:30 czy został uwzględniony w spisie wyborców.

 

Na pisemny wniosek wyborcy - gmina udziela informacji, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

 

Opublikowano: 26 września 2019 08:46

Kategoria: Wybory

Wyświetleń: 194

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl