Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 13 września 2019

 (link otworzy duże zdjęcie)

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Pozezdrze obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Olsztynie III informuje,
co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 17.09.2019 r. do godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Pozezdrze do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 2,

- Nr 2, w liczbie 2,

- Nr 3, w liczbie 2.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie,
o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 18.09.2019 r. o godz. 13:00
w siedzibie Urzędu Gminy Pozezdrze sala nr 1.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Olsztynie III

 

/~/Wioletta Rynkiewicz

 

Opublikowano: 16 września 2019 07:31

Kategoria: Wybory

Wyświetleń: 236

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl