Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

     

Działając na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) Wójt Gminy Pozezdrze zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców.

 

     Każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu pokój Nr 2 (parter) w dniach od 01 października 2018 r., a 15 października 2018 r., od godz.7:00 do godz. 15:00 czy został uwzględniony w spisie wyborców.

      Na pisemny wniosek wyborcy - gmina udziela informacji, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

 

Opublikowano: 08 października 2018 14:55

Kategoria: Wybory

Wyświetleń: 210

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl