POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pozezdrze

POSTANOWIENIE

 Komisarza Wyborczego w Olsztynie III

z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pozezdrze

 

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Olsztynie III postanawia, co następuje:

 

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 3 do postanowienia.

 

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Olsztynie III oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pozezdrze.

 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy

w Olsztynie III

 

Wioletta Rynkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do postanowienia
Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 1 października 2018 r.

Załącznik nr 1

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Pomieszczenie przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutach, Kuty 28, 11-610 Pozezdrze:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Marcin Anuszkiewicz, zgłoszony przez KWW BOHDANA MOHYŁY, zam. Pozezdrze

2.

Bogdan Bujwid, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Jakunówko

3.

Iwona Janko, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Kuty

4.

Teresa Korżewicz, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Jakunówko

5.

Iwona Małgorzata Melnyk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Gębałka

6.

Teresa Pyniaha, zgłoszona przez KWW PRZYJAZNY POWIAT WĘGORZEWSKI, zam. Stręgielek

7.

Halina Smaka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Matyski

8.

Anna Waszak, zgłoszona przez KWW BOHDANA MOHYŁY (uzupełnienie składu), zam. Gebałka

9.

Alina Jadwiga Wysoczarska, zgłoszona przez KWW BOHDANA MOHYŁY (uzupełnienie składu), zam. Radziszewo

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Wojciech Jaczerkowski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Piłaki Wielkie

 

2.

Maria Janko, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Jakunówko

 

3.

Tomasz Kwolik, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Piłaki Wielkie

 

4.

Elżbieta Ler, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA (uzupełnienie składu), zam. Jakunówko

 

5.

Anna Danuta Miękina, zgłoszona przez KWW BOHDANA MOHYŁY (uzupełnienie składu), zam. Pozezdrze

 

6.

Przemysław Nowak, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA (uzupełnienie składu), zam. Jakunówko

 

7.

Piotr Krzysztof Piotrowski, zgłoszony przez KWW BOHDANA MOHYŁY, zam. Pozezdrze

 

8.

Grażyna Symonowicz, zgłoszona przez KWW BOHDANA MOHYŁY (uzupełnienie składu), zam. Piłaki Wielkie

 

9.

Monika Barbara Wasiak, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Jakunówko

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu, Sala nr 1 parter, ul. 1 Maja 1B, 11-610 Pozezdrze:

       

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Marta Dąbrowska, zgłoszona przez KWW PRZYJAZNY POWIAT WĘGORZEWSKI, zam. Wyłudy

2.

Agnieszka Fatyga, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Pieczarki

3.

Paweł Fliszkiewicz, zgłoszony przez KWW BOHDANA MOHYŁY, zam. Kolonia Pozezdrze

4.

Ewa Gałązkowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Pozezdrze

5.

Agnieszka Kaczmar, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Przerwanki

6.

Teresa Malinowska-Szymon, zgłoszona przez KWW KRZYSZTOFA KOŁASZEWSKIEGO (uzupełnienie składu), zam. Pozezdrze

7.

Elżbieta Jolanta Supińska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Pozezdrze

8.

Krystyna Alicja Szmytkowska, zgłoszona przez KWW BOHDANA MOHYŁY (uzupełnienie składu), zam. Węgorzewo

9.

Ryszard Mariusz Żarnowski, zgłoszony przez KWW BOHDANA MOHYŁY (uzupełnienie składu), zam. Pozezdrze

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Bogumiła Anuszkiewicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Pozezdrze

2.

Kamila Korowajczyk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Pozezdrze

3.

Małgorzata Katarzyna Korowajczyk, zgłoszona przez KWW PRZYJAZNY POWIAT WĘGORZEWSKI, zam. Pozezdrze

4.

Beata Kubów, zgłoszona przez KWW BOHDANA MOHYŁY (uzupełnienie składu), zam. Kuty

5.

Regina Lewalska, zgłoszona przez KWW BOHDANA MOHYŁY (uzupełnienie składu), zam. Okowizna

6.

Magdalena Natalia Maczan, zgłoszona przez KWW BOHDANA MOHYŁY, zam. Pozezdrze

7.

Jolanta Masiul, zgłoszona przez KWW BOHDANA MOHYŁY (uzupełnienie składu), zam. Pozezdrze

8.

Ewa Karolina Pańków, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Pieczarki

9.

Danuta Lucyna Soćko, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Pozezdrze

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu, Sala nr 6 parter, ul. 1 Maja 1B, 11-610 Pozezdrze:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Ewa Bochenko, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Pozezdrze

2.

Anna Maria Górska, zgłoszona przez KWW BOHDANA MOHYŁY (uzupełnienie składu), zam. Pozezdrze

3.

Dariusz Jan Grochocki, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Pozezdrze

4.

Żaneta Koloska, zgłoszona przez KWW BOHDANA MOHYŁY, zam. Pozezdrze

5.

Małgorzata Matwiejszyn, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Pozezdrze

6.

Martyna Osińska, zgłoszona przez KWW BOHDANA MOHYŁY (uzupełnienie składu), zam. Pozezdrze

7.

Irena Pyśk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Pozezdrze

8.

Franciszka Teresa Sobczak, zgłoszona przez KWW PRZYJAZNY POWIAT WĘGORZEWSKI, zam. Przerwanki

9.

Jolanta Żyndul, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Pozezdrze

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Helena Aftyka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Przytuły

2.

Halina Joanna Ejsymont, zgłoszona przez KWW BOHDANA MOHYŁY (uzupełnienie składu), zam. Pozezdrze

3.

Dorota Magdalena Pawłowicz, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Pozezdrze

4.

Marta Pawłowicz, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA (uzupełnienie składu), zam. Pozezdrze

5.

Krystyna Łucja Piotrowska, zgłoszona przez KWW BOHDANA MOHYŁY, zam. Pozezdrze

6.

Małgorzata Grażyna Sieniuć, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Przytuły

7.

Marlena Wysocka, zgłoszona przez KWW BOHDANA MOHYŁY (uzupełnienie składu), zam. Pozezdrze

8.

Anna Zajnowska, zgłoszona przez KWW BOHDANA MOHYŁY (uzupełnienie składu), zam. Pozezdrze

9.

Wojciech Żyndul, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Pozezdrze

 

 

Opublikowano: 02 października 2018 08:59

Kategoria: Wybory

Załączniki:

Treść postanowienia [136.92 KB]

Wyświetleń: 405

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl