Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 25 września 2018 r.

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Olsztynie III

z dnia 25 września 2018 r.

 

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Pozezdrze obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Olsztynie III informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 27.09.2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Pozezdrze do niżej wymienionych komisji wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- Nr 1, w liczbie 4, 

- Nr 2, w liczbie 4, 

- Nr 3, w liczbie 4, 

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 1, w liczbie 5,

- Nr 2, w liczbie 4,

- Nr 3, w liczbie 5,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 28.09.2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Pozezdrze.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Olsztynie III

 

Wioletta Rynkiewicz

 

Opublikowano: 26 września 2018 07:21

Kategoria: Wybory

Załączniki:

Informacja_komisarza_wyborczego

Wyświetleń: 90

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl