Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na sprzedaż działki nr geod. 253 obręb Kuty

 (link otworzy duże zdjęcie)

WÓJT GMINY POZEZDRZE

OGŁASZA

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kuty

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Pozezdrze unieważnia pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 253 o pow. 0,0800 ha obręb Kuty, Gmina Pozezdrze opisanej w KW Nr OL2G/00010092/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Węgorzewie który odbył się w dniu 11 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00 z następujących przyczyn:

 

Przetarg został rozstrzygnięty pozytywnie tj. został wyłoniony nabywca przedmiotowej nieruchomości.   Powodem unieważnienia przetargu jest nie przystąpienie nabywcy  w dniu 21 września 2020 r. o godz. 9.00 do podpsiania umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości (aktu notarialnego).

W zwiazku z powyższym unieważnia się przetarg.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o unieważnieniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu.

Opublikowano: 07 października 2020 09:44

Kategoria: Nieruchomości

Wyświetleń: 86

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl