wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 65 ze zm.) ogłasza, co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę  niżej opisane nieruchomości stanowiące własność Gminy Pozezdrze:

 

Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości

i położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg KW

Opis nieruchomości

Pow.

ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy wg. q pszenicy

Okres umowy

Obręb (9) Pozezdrze

cześć działki

nr geod.

598

KW Nr OL2G/00011217/6

 

Nieruchomość rolna niezabudowana ŁIV

 

0,0550

Zagospodarowanie – cele rolne.

0,1

3 lata

Obręb (4) Kolonia Pozezdrze

część działki nr geod.

155

 

KW Nr

 OL2G/ 00011799/9

  Nieruchomość rolna niezabudowana

              Lz - 0,3000 ha

0,3

Zagospodarowanie - cele rolne.

-

25.05.

2021.r

 

1) Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, na okres 21 dni oraz zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu.

2) Szczegółowe warunki dzierżawy w/w nieruchomości określone zostaną w umowie dzierżawy.

3) Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, pokój nr   13, tel. 087/4279006 w. 46 oraz na stronach internetowych Urzędu www.pozezdrze.pl lub www.bip.pozezdrze.pl

 

Opublikowano: 25 września 2020 11:37

Kategoria: Nieruchomości

Wyświetleń: 101

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl