wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 (link otworzy duże zdjęcie)

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 65 ze zm.) ogłasza, co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę  niżej opisane nieruchomości gruntowe  niezabudowane stanowiące własność Gminy Pozezdrze:

 

Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

wg KW

 

Opis nieruchomości

Pow. ogólna w ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy wg. q pszenicy

Okres trwania umowy

245/1

Piłaki Wielkie

KW Nr

OL2G/00003170/5

  Lz- 0,0995 ha,

N- 0,1328 ha,

PsIV-4,3828 ha,

PSV- 0,5368 ha,

PsVI-0,0554 ha,

RIVa - 3,0768 ha

8,2841

Zagospodarowanie

na cele rolne.

Objęta umową dzierżawy do 30.09.2020 r.

16,95

 1 rok

267

Piłaki Wielkie

KW nr OL2G/00013669/3

ŁIV-0,6703 ha,

ŁV-0,7491 ha,

RIVa- 0,0747 ha,

RIVb- 0,0305 ha

1,5246

Zagospodarowanie

na cele rolne.

Objęta umową dzierżawy do 30.09.2020 r.

5,00

do 3 lat

51

Kuty

KW Nr

OL2G/

00000448/4

RIVa - 1,6200 ha   

 

1, 6200

Zagospodarowanie

na cele rolne.

Objęta umową dzierżawy do 30.09.2020 r. .

4,54

do 3 lat

143

Pieczarki

KW Nr OL2G/00013702/7

ŁIV-0,6436 ha,

RV-0,6842 ha,

RVI - 0,0343 ha

 

1,3621

Zagospodarowanie

na cele rolne.

Objęta umową dzierżawy do 30.09.2020  r.

1,73

 1 rok

599

Pozezdrze

KW nr OL2G/00013702/7

RIVa - 0,3331 ha,

N- 0,0553 ha

 

0,3884

Zagospodarowanie

na cele rolne.

Objęta umową dzierżawy do 14.09.2020 r.

0,93

 1 rok

 

1. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, na okres 21 dni oraz zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu.

2. Szczegółowe warunki dzierżawy w/w nieruchomości zostaną określone w umowie dzierżawy.

3. Jeżeli więcej niż jedna osoba ubiega się o dzierżawę tego samego gruntu ustalenia osoby dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu. Dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy na dalszy okres  trybie bezprzetargowym pod warunkiem, że wywiązał się z postanowień umowy i przed jej wygaśnięciem złoży wniosek o zawarcie umowy na dalszy okres o ile nie będzie to kolidowało z interesem gminy.

4. Informację w sprawie dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, Referat Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych, pokój nr 13  tel.: 87 4279006 wew. 46  oraz na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl,

 

Opublikowano: 21 sierpnia 2020 10:03

Kategoria: Nieruchomości

Załączniki:

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. [15.46 KB]

Wyświetleń: 111

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl