Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr geod. 352/4 obręb Harsz

 (link otworzy duże zdjęcie)

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

Obręb 2 Harsz, Gmina Pozezdrze

działka ewidencyjna  Nr  geod. 352/4 o pow. 5,0600 ha  opisanej w księdze wieczystej KW Nr OL2G/00011213/8  prowadzonej  przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie

Powierzchnia nieruchomości

 

Ogólna powierzchnia działki:

5,0600 ha

Przeznaczenie nieruchomości

 

Działka gruntowa niezabudowana przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Cena wywoławcza

460 000,00 zł.

(czterysta sześćdziesiąt tysięcy zł.)

 

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT

Termin i miejsce przetargu

21 października 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze w pok. Nr 12

 

Wysokość wadium

50.000,00 zł.

(pięćdziesiąt  tysięcy złotych.)

należy wpłacić w terminie do 15 października 2020 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310  Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 15 października 2020  r. środki pięnieżne znalazły się na koncie Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

 

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu

 

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Gminy w Pozezdrzu pod adresem www.bip.pozezdrze.pl, lub www.pozezdrze.pl

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela

 

Referat Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu pok. Nr 13 tel.: 87/4279006 wew. 46

Opublikowano: 20 sierpnia 2020 13:45

Kategoria: Nieruchomości

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu [56 KB]

wyciąg z ogłoszenia o przetargu [16.51 KB]

Wyświetleń: 276

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl