Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2204 ze zm.) ogłasza, co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę  niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Pozezdrze:

 

Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg KW

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Pow.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Wysokość  czynszu dzierżawnego w q pszenicy

Okres umowy

Obręb

Pilaki Wielkie

działka

 Nr geod.

256/9

 

OL2G/

00003170/5

Piłaki Wielkie 

zgodnie z ewidencją gruntów działka ma przeznaczenie

rolne

pastwiska trwałe

PsV- 0,4959

PsVI-0,4893

 

0,9852 ha

Zagospodarowanie nieruchomości jako

działka rolna

0,39 dt

3 lata

 

1) Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, na okres 21 dni oraz zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu.

2) Szczegółowe warunki dzierżawy w/w nieruchomości określone zostaną w umowie dzierżawy. Umowa dzierżawy zostanie zawarta od dnia 01 czerwca 2019 r.

3) Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, pokój nr   19, tel. 087/4279006 w. 46 oraz na stronach internetowych Urzędu www.pozezdrze.pl lub www.bip.pozezdrze.pl

Opublikowano: 08 maja 2019 14:00

Kategoria: Nieruchomości

Załączniki:

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę [14.05 KB]

Wyświetleń: 322

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl