Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) ogłasza co następuje - z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę niżej opisane nieruchomości stanowiące własność Gminy Pozezdrze:

 

Oznaczenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg

KW

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Pow. ogólna

w

ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Wysokość rocznego czynszu dzierżawczego z tytułu dzierżawy w q pszenicy

Okres

umowy

Obręb 6

Kuty

działka nr geod.

56/6

OL2G/00000929/0

Kuty

Działka rolna RIVb- 0,05 ha RV- 0,33 ha. Działka jest zakrzaczona i zadrzewiona oraz znajduje się w dzierżawie do 30.09.2018 r.

0,3800

Zagospodarowanie na cele rolne

0,39 dt.

do 3 lat

Obręb 6

Kuty

Działka nr geod.

56/8

Ol2G/00011801/7

Kuty

Działka rolna RIVb- 0,33 ha

RV- 1,0507 ha

PsV- 0,12 ha

Działka w całości zadrzewiona oraz znajduje się w dzierżawie do 30.09.2018 r.

1,5007

Zagospodarowanie na cele rolne

1,76 dt.

do 3 lat

Obręb 6

Kuty

działka nr geod.

278

OL2G/00010092/2.

Kuty

Działka rolna RV – 0,1072 ha, RVI - 0,4167 ha, PsVI - 1,8205 ha, LsVI - 0,3504 ha Działka jest częściowo  zadrzewiona oraz znajduje się w dzierżawie do 30.09.2018 r..

2,6948

Zagospodarowanie na cele rolne

8,00 dt.

do 3 lat

 

1) Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze na okres 21 dnia a także zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu.

2) Szczegółowe warunki dzierżawy w/w nieruchomości określone zostaną w umowie.

3) Jeżeli więcej niż jedna osoba ubiega się o dzierżawę tego samego gruntu, ustalenie osoby dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu. Dotychczasowemu  dzierżawcy nieruchomości przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy na dalszy okres w trybie bezprzetargowym pod warunkiem, że wywiązał się z postanowień umowy i przed jej wygaśniecie złoży wniosek o zawarcie umowy na dalszy okres o ile nie będzie to kolidowało z interesami gminy.

4) Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, 11-610  Pozezdrze, pokój nr 13 lub 19 tel. 874279006 wew. 40 lub 46 oraz na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl lup www.pozezdrze.pl

 

Opublikowano: 28 sierpnia 2018 09:39

Kategoria: Nieruchomości

Załączniki:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. [15.86 KB]

Wyświetleń: 554

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl