Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. u z 2016 r. poz. 2147 z późm.zm.) ogłusza co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznacza się do oddania w użyczenie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu niżej wymienione lokale użytkowe:

 

Oznaczenie

nieruchomości

Oznaczenie księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Powierzchnia działki i budynku

Opis nieruchomości

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia

Termin oddania w  użyczenie

Działka gruntowa zabudowana  oznaczona Nr geod. 230  obręb Jakunówko

Gmina Pozezdrze

 na której znajduje się budynek  w którym mieści się lokal użytkowy - świetlica.

KW nr

OL2G/00010600/1

prowadzonej przez VII zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego  Zagospodarowanie - przeznaczona na prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej

pow. działki 0,31 ha

 pow. budynku 109,55 m2

Lokal użytkowy składający się z 3 pomieszczeń o pow. użytkowej 109,55 m2

tzw. świetlica wyposażony w instalacje elektryczną, wodociągową i ogrzewanie kominkowe

nieodpłatnie

 3 lata

Działka gruntowa zabudowana  oznaczona Nr geod. 11.8  obręb Krzywińskie

Gmina Pozezdrze

 na której znajduje się budynek w którym mieści się lokal użytkowy - świetlica

KW nr

OL2G/00012327/7

prowadzonej przez VII zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego  Zagospodarowanie - przeznaczona na prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej

pow. działki - 0,1001 ha

pow. budynku - 225,67 m2

pow. lokalu - 116,46 m2

Lokal użytkowy składający się z 8 pomieszczeń o pow. użytkowej 116,46 m2

tzw. świetlica wyposażony w instalacje elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną oraz   instalacje grzejna co.

nieodpłatnie

3 lata

 1. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. 1 Maja 1A, 110610 Pozezdrze na okres 21 dni oraz na stronach internetowych właściwego urzędu.

2. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych pokój nr 13 lub 19 tel.: 87 4279006 wew. 40 lub 46 oraz na stronach internetowych www.bip.pozezdrze.pl lub www.pozezdrze.pl

 

 

 

Opublikowano: 12 grudnia 2017 11:15

Kategoria: Nieruchomości

Załączniki:

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. [15.66 KB]

Wyświetleń: 352

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl