Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późm. zm.) ogłasza, co następuje:
z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczona został do oddania w użyczenie niżej opisana działka gruntowa zabudowana  budynkiem niemieszkalnym - remiza strażacka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pozezdrzu, stanowiąca własność Gminy Pozezdrze.

Oznaczenie nieruchomości

Oznaczenie księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Powierzchnia

działki

i  budynku

Opis nieruchomości

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia

Termin oddania w najem

Działka gruntu oznaczona nr geod. 221/3 o pow. 493 m2 obręb geod. Pozezdrze, gm. Pozezdrze

.zabudowana budynkiem niemieszkalnym położonym w Pozezdrzu przy ul. Pogodnej 2a.

KW Nr

OL2G/00009620/7 prowadzoną przez Sąd Rej. w Giżycku VII Zam. Wydział KW w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość  objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zagospodarowanie – przeznaczona na prowadzenie działalności usługowej.

   działki -       493 m2

 

    budynku -

   102,33 m2

działka gruntowa o pow. 493 m2 zabudowana budyniem niemieszkalnym - remiza strażacka OSP Pozezdrze  Objęta umową użyczenia do dnia. 31.12.2017 r.

nieodpłatnie

  5 lat

 

1) Niniejszy wykaz wywiesza  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 go Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, na okres 21 dni oraz na stronach internetowych właściwego urzędu.

2) Dotychczasowemu Biorącemu w użyczenie w/w nieruchomości przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy użyczenia na dalszy okres w trybie bezprzetargowym pod warunkiem, że wywiązywał się z postanowień umowy i przed jej wygaśnięciem złoży wniosek o zawarcie umowy na dalszy okres - zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/110/08 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy. Szczegółowe warunki najmu w/w nieruchomości określone zostaną w umowie najmu.

3)  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, pokój nr 13 lub 19, tel.: 87/4279006 wew. 40 lub 46, www.bip.pozezdrze.pl, ug@pozezdrze.pl

 

Opublikowano: 05 grudnia 2017 08:24

Kategoria: Nieruchomości

Załączniki:

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. [15.34 KB]

Wyświetleń: 443

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl