Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późm. zm.) ogłasza, co następuje:
z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczony został do oddania w najem niżej opisany lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Pozezdrze

Oznaczenie nieruchomości

Oznaczenie księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Powierzchnia lokalu

Opis nieruchomości

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia

Termin oddania w najem

Lokal użytkowy położony w budynku nr 11 w miejscowości Radziszewo, na działce gruntu oznaczonej nr geod. 11/8, obręb geod. Krzywińskie, gm. Pozezdrze

12327 Prowadzoną przez Sąd Rej. w Giżycku VII Zam. Wydział KW w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość nie objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zagospodarowanie – przeznaczona na prowadzenie działalności handlowej

     62,93 m2

lokal użytkowy składający się z pięciu pomieszczeń, położonych na parterze budynku. Objęty umową najmu do dn. 31.12.2017 r.

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego 6,19 zł/mnetto +23% VAT

  3 lata

Poczynając od 2018 r. wysokość czynszu dzierżawnego podlega corocznej waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku, o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez GUS.

1) Niniejszy wykaz wywiesza  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 go Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, na okres 21 dni oraz na stronach internetowych właściwego urzędu.

2) Dotychczasowemu najemcy w/w lokalu przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na dalszy okres w trybie bezprzetargowym pod warunkiem, że wywiązywał się z postanowień umowy i przed jej wygaśnięciem złoży wniosek o zawarcie umowy na dalszy okres - zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/110/08 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy. Szczegółowe warunki najmu w/w nieruchomości określone zostaną w umowie najmu.

3)  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, pokój nr 13 lub 19, tel.: 87/4279006 wew. 40 lub 46, www.bip.pozezdrze.pl, ug@pozezdrze.pl

 

Opublikowano: 05 grudnia 2017 08:03

Kategoria: Nieruchomości

Załączniki:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. [14.95 KB]

Wyświetleń: 419

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl