Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 (link otworzy duże zdjęcie)

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH

DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 2147 z późm. zm.) ogłasza, co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę niżej opisane nieruchomość, stanowiąca własność Gminy Pozezdrze:

 

Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg KW

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Pow.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Wysokość  czynszu dzierżawnego brutto

 

Okres umowy

Obręb Pozezdrze

 część działki

Nr geod.

2/2

OL2G/

00012246/5

Pozezdrze

Plac zabaw

(siłownia zewnętrzna)

200 m2

Zagospodarowanie - cele statutowe - cele sportowe, rekreacyjnie

- siłownia zewnętrzna

 

4,92 zł.

/miesięcznie

3 lata

Obręb

Harsz

 część działki

Nr geod.

352/4

OL2G/

00011213/8

Harsz

Część działki rolnej o klasie gruntu

RIIIB o pow. 3,34 ha

3,34

ha

Zagospodarowanie - cele rolne

 

10,69 q.

pszenicy

w stosunku rocznym

3 lata

Poczynając od 2018 r. wysokość czynszu dzierżawnego podlega corocznej waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów  konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez GUS - dot poz. 1 wykazu.

 

1) Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, na okres 21 dni oraz na stronach internetowych właściwego urzędu.

2) Szczegółowe warunki dzierżawy w/w nieruchomości określone zostaną w umowie.

3) Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, pokój nr 13 lub 19, tel. 087/4279006 w.40 lub 46,  oraz na stronie internetowej  Urzędu www.bip.pozezdrze.pl

 

Opublikowano: 13 listopada 2017 08:06

Kategoria: Nieruchomości

Załączniki:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy [16.26 KB]

Wyświetleń: 371

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl