Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 (link otworzy duże zdjęcie)

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t .j. Dz. U. 2016 r., poz. 2147 z późm. zm.) ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę niżej opisane nieruchomość, stanowiąca własność Gminy Pozezdrze:

 

Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg KW

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Pow.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Wysokość  czynszu dzierżawnego brutto

 

Okres umowy

Obręb Pozezdrze

 część działki

Nr geod.

2/2

OL2G/

00012246/5

Pozezdrze

Boisko do piłki nożnej

7615

m2

Zagospodarowanie - cele statutowe - cele sportowe

Objęta umową dzierżawy do 30.10.2017 r.

 

187,33 zł.

/miesięcznie

3 lata

Obręb Pozezdrze

 część działki

Nr geod.

2/2

OL2G/

00012246/5

Pozezdrze

Plac zabaw

630

m2

Zagospodarowanie - cele statutowe - cele sportowe, rekreacyjnie

plac zabaw, siłownia zewnętrzna

 

15,50 zł.

/miesięcznie

3 lata

Obręb

Harsz

 część działki

Nr geod. 365/49

OL2G/

00009732/5

Harsz

Działka rolna PsV- 0,1492

RVI- 0,0335

objęta Miejscowym planem Zagospodarowania Przestrzennego

15 MNU - teren projektowanej zabudowy mieszkano - usługowej

400

m2

Zagospodarowanie - cele statutowe  cele rekreacyjne - plac zabaw

 

9,84 zł.

/miesięcznie

3 lata

Obręb

Harsz

 część działki

Nr geod.

352/4

OL2G/

00011213/8

Harsz

Część działki rolnej o klasie gruntu

RIIIB o pow. 1ha

1,00

ha

Zagospodarowanie - cele rolne

 

3,20 q.

pszenicy

za każde półrocze danego roku kalendarzowego

 

3 lata

Poczynając od 2018 r. wysokość czynszu dzierżawnego podlega corocznej waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów  konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez GUS – dot. poz. 1-3 wykazu.

1) Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, na okres 21 dni oraz na stronach internetowych właściwego urzędu.

2) Szczegółowe warunki dzierżawy w/w nieruchomości określone zostaną w umowie.

3) Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, pokój nr 13 lub 19, tel. 087/4279006 w.40 lub 46,  oraz na stronie internetowej  Urzędu www.bip.pozezdrze.pl

Opublikowano: 29 września 2017 10:21

Kategoria: Nieruchomości

Załączniki:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. [17.41 KB]

Wyświetleń: 276

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl