Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 (link otworzy duże zdjęcie)

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t .j. Dz. U. 2016 r., poz. 2147 z późm. zm.) ogłasza, co następuje:  z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczona została do oddania w dzierżawę niżej opisana nieruchomość, stanowiąca własność Gminy Pozezdrze:

 

Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg KW

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Pow.  ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy w q pszenicy

 

Okres umowy

Obręb Kuty

 działka

Nr geod. 51

OL2G/

00000448/4

Kuty

RIVa

1,6200

Zagospodarowanie - cele rolne.

Objęta umową dzierżawy do 30.09.2017 r.

 

4,54

3 lata

 

1) Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, na okres 21 dni oraz na stronach internetowych właściwego urzędu.

2) Szczegółowe warunki dzierżawy w/w nieruchomości określone zostaną w umowie.

3) Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, pokój nr 13 lub 19, tel. 087/4279006 w.40 lub 46,  oraz na stronie internetowej  Urzędu www.bip.pozezdrze.pl

 

 

Opublikowano: 06 września 2017 09:08

Kategoria: Nieruchomości

Załączniki:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. [15.07 KB]

Wyświetleń: 233

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl