Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Pozezdrze

podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargu  na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Pozezdrze

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

Obręb 6 Kuty,

Gmina Pozezdrze

działka ewidencyjna  nr  geod. 96/3 o pow. 0,1002 ha  opisanej w księdze wieczystej KW. nr OL2G/00000929/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział KW w Węgorzewie

Obręb 6 Kuty, Gmina Pozezdrze

działka ewidencyjna  nr  geod. 96/4 o pow. 0,0994 ha  opisanej w księdze wieczystej KW. nr OL2G/00000929/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział KW w Węgorzewie

Obręb 6 Kuty, Gmina Pozezdrze

działka ewidencyjna  nr  geod. 96/5 o pow. 0,0991 ha  opisanej w księdze wieczystej KW. nr OL2G/00000929/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział KW w Węgorzewie

Obręb 6 Kuty, Gmina Pozezdrze

działka ewidencyjna  nr  geod. 96/6 o pow. 0,1222 ha  opisanej w księdze wieczystej KW. nr OL2G/00000929/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział KW w Węgorzewie

Powierzchnia nieruchomości

 

powierzchnia działki:

0,1002 ha

powierzchnia działki:

0,0994 ha

powierzchnia działki:

0,0991 ha

powierzchnia działki:

0,1222 ha

Przeznaczenie nieruchomości

 

Działka gruntowa niezabudowana do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Cena wywoławcza

24.700,00 zł.

(dwadzieścia cztery  tysiące siedemset  zł.)

sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT

24.500,00 zł.

(dwadzieścia cztery  tysiące pięćset  zł.)

sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT

24.400,00 zł.

(dwadzieścia cztery  tysiące czterysta zł.)

sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT

30.100,00 zł.

(trzydzieści  tysięcy sto zł.)

sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT

Termin i miejsce przetargu

14 września 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze w pok. Nr 12

14 września 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze w pok. Nr 12

14 września 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze w pok. Nr 12

 

14 września 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze w pok. Nr 12

Wysokość wadium

3.000,00 zł.

(trzy tysiące zł.)

należy wpłacić w terminie do 08 września 2017 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310  Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 08 września 2017 r. środki pięnieżne znalazły się na koncie Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

3.000,00 zł.

(trzy tysiące zł.)

należy wpłacić w terminie do 08 września 2017 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310  Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 08 września 2017 r. środki pięnieżne znalazły się na koncie Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

3.000,00 zł.

(trzy tysiące zł.)

należy wpłacić w terminie do 08 września 2017 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310  Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 08 września 2017 r. środki pięnieżne znalazły się na koncie Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

3.000,00 zł.

(trzy tysiące zł.)

należy wpłacić w terminie do 08 września 2017 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310  Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 08 września 2017 r. środki pięnieżne znalazły się na koncie Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Gminy w Pozezdrzu pod adresem www.bip.pozezdrze.pl lub www.pozezdrze.pl

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

Szczegółowych informacji dotyczących  o przetargu można uzyskać

Referat Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu pok. Nr 13 lub 19  tel.: 87/4279006 wew. 40 lub 46

Opublikowano: 07 sierpnia 2017 08:50

Kategoria: Nieruchomości

Załączniki:

ogłoszenie o przetargu [60.5 KB]

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu [16.57 KB]

Wyświetleń: 352

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl