Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek przy Sapinie

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Pozezdrze

podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Pozezdrze - część I

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr 589 obręb Pozezdrze opisanej w księdze wieczystej nr OL2G/00011217/6

prowadzonej przez Sąd Rej. w Giżycku VII Zam. Wydział KW w Węgorzewie

Działka nr 587 obręb Pozezdrze opisanej w księdze wieczystej nr OL2G/00011217/6

prowadzonej przez Sąd Rej. w Giżycku VII Zam. Wydział KW w Węgorzewie

 

Działka nr 609 obręb Pozezdrze opisanej w księdze wieczystej nr OL2G/00011217/6

prowadzonej przez Sąd Rej. w Giżycku VII Zam. Wydział KW w Węgorzewie

Działka nr 599 obręb Pozezdrze opisanej w księdze wieczystej nr OL2G/00011217/6

prowadzonej przez Sąd Rej. w Giżycku VII Zam. Wydział KW w Węgorzewie

Działka nr 600

obręb Pozezdrze opisanej w księdze wieczystej nr OL2G/00011217/6

prowadzonej przez Sąd Rej. w Giżycku VII Zam. Wydział KW w Węgorzewie

Powierzchnia nieruchomości:

 

2022 m2

3543 m2

1867 m2

3884 m2

2313 m2

Przeznaczenie nieruchomości:

 

Działka gruntowa  niezabudowana

Działka gruntowa  niezabudowana

Działka gruntowa  niezabudowana

Działka gruntowa  niezabudowana

Działka gruntowa  niezabudowana

Cena wywoławcza:

41.000,00 zł.

(czterdzieści jeden tysięcy zł.)

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%

 

70.000,00 zł.

(siedemdziesiąt tysięcy zł.)

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%

38.000,00 zł.

(trzydzieści osiem tysięcy zł.)

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%

77.000,00 zł.

(siedemdziesiąt siedem tysięcy zł.)

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%

47.000,00 zł.

(czterdzieści siedem tysięcy zł.)

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%

Termin i miejsce przetargu:

04 lipca  2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze w pok. Nr 12

 

04 lipca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze w pok. Nr 12

04 lipca 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze w pok. Nr 12

04 lipca 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze w pok. Nr 12

04 lipca 2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze w pok. Nr 12

 

Wysokość wadium:

5.000,00 zł.

(pięć tysięcy zł.)

należy wpłacić w terminie do 28 czerwca  2017 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310  Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 28 czerwca  2017 r. środki pięnieżne znalazły się na koncie Urzędu.

5.000,00 zł.

(pięć tysięcy zł.)

należy wpłacić w terminie do 28 czerwca  2017 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310  Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 28 czerwca  2017 r. środki pięnieżne znalazły się na koncie Urzędu.

 

5.000,00 zł.

(pięć tysięcy zł.)

należy wpłacić w terminie do 28 czerwca  2017 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310  Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 28 czerwca  2017 r. środki pięnieżne znalazły się na koncie Urzędu.

5.000,00 zł.

(pięć tysięcy zł.)

należy wpłacić w terminie do 28 czerwca  2017 r.. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310  Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 28 czerwca  2017 r.. środki pięnieżne znalazły się na koncie Urzędu.

5.000,00 zł.

(pięć tysięcy zł.)

należy wpłacić w terminie do 28 czerwca  2017 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310  Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 28 czerwca  2017 r. r. środki pięnieżne znalazły się na koncie Urzędu.

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

 

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Gminy w Pozezdrzu pod adresem www.bip.pozezdrze.pl

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela:

 

Referat Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu

pok. Nr 13 lub 19  tel.: 87/4279006 wew. 40 lub 46

 

Wójt Gminy Pozezdrze

podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Pozezdrze. - część II

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr 601 obręb Pozezdrze opisanej w księdze wieczystej nr OL2G/00011217/6

prowadzonej przez Sąd Rej. w Giżycku VII Zam. Wydział KW w Węgorzewie

Działka nr 602 obręb Pozezdrze opisanej w księdze wieczystej nr OL2G/00011217/6

prowadzonej przez Sąd Rej. w Giżycku VII Zam. Wydział KW w Węgorzewie

Działka nr 603 obręb Pozezdrze opisanej w księdze wieczystej nr OL2G/00011217/6

prowadzonej przez Sąd Rej. w Giżycku VII Zam. Wydział KW w Węgorzewie

Działka nr 604  obręb Pozezdrze opisanej w księdze wieczystej nr OL2G/00011217/6

prowadzonej przez Sąd Rej. w Giżycku VII Zam. Wydział KW w Węgorzewie

Działka nr 605 obręb Pozezdrze opisanej w księdze wieczystej nr OL2G/00011217/6

prowadzonej przez Sąd Rej. w Giżycku VII Zam. Wydział KW w Węgorzewie

 

Powierzchnia nieruchomości:

 

2468 m2

3160 m2

2505 m2

2566 m2

2248 m2

 

Przeznaczenie nieruchomości:

 

Działka gruntowa  niezabudowana

Działka gruntowa  niezabudowana

 

Działka gruntowa  niezabudowana

Działka gruntowa  niezabudowana

Działka gruntowa  niezabudowana

 

Cena wywoławcza:

50.000,00 zł.

(pięćdziesiąt tysięcy zł.)

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%

63.000,00 zł.

sześćdziesiąt trzy  tysiące zł.)

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%

 

51.000,00 zł.

(pięćdziesiąt jeden tysięcy zł.)

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%

52.000,00 zł.

(pięćdziesiąt dwa  tysiące  zł.)

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%

45.000,00 zł.

(czterdzieści pięć  tysięcy zł.)

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%

 

Termin i miejsce przetargu:

05 lipca  2017 r. o godz. 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze w pok. Nr 12

05 lipca  2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze w pok. Nr 12

 

05 lipca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze w pok. Nr 12

05 lipca  2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze w pok. Nr 12

05 lipca 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze w pok. Nr 12

 

Wysokość wadium:

5.000,00 zł.

(pięć tysięcy zł.)

należy wpłacić w terminie do 28 czerwca  2017 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310  Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 28 czerwca  2017 r. środki pięnieżne znalazły się na koncie Urzędu

5.000,00 zł.

(pięć tysięcy  zł.)

należy wpłacić w terminie do 28 czerwca  2017 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310  Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 28 czerwca  2017 r. r. środki pięnieżne znalazły się na koncie Urzędu.

5.000,00 zł.

(pięć tysięcy   zł.)

należy wpłacić w terminie do 28 czerwca  2017 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310  Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 28 czerwca  2017 r. środki pięnieżne znalazły się na koncie Urzędu.

5.000,00 zł.

(pięć tysięcy zł.)

należy wpłacić w terminie do 28 czerwca  2017 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310  Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 28 czerwca  2017 r. środki pięnieżne znalazły się na koncie Urzędu.

5.000,00 zł.

(pięć tysięcy zł.)

należy wpłacić w terminie do 28 czerwca  2017 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310  Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 28 czerwca  2017 r. środki pięnieżne znalazły się na koncie Urzędu.

 

 

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Gminy w Pozezdrzu pod adresem www.bip.pozezdrze.pl

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela:

Referat Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu

pok. Nr 13 lub 19  tel.: 87/4279006 wew. 40 lub 46

 

Opublikowano: 30 maja 2017 09:43

Kategoria: Nieruchomości

Zdjęcia:

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu [489 KB]

Wyświetleń: 479

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-web.pl