Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr geod. 112 obręb Piłaki Wielkie

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Pozezdrze

podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargu  na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Pozezdrze

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

Działka ewidencyjna  Nr  geod. 112  obręb 8 Piłaki Wielkie, Gmina Pozezdrze   opisana w księdze wieczystej KW Nr OL2G/00003197/0

prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział KW w Węgorzewie

udział wynoszący 3/7 w nieruchomości gruntowej

Powierzchnia nieruchomości

 

Powierzchnia działki

0,2800 ha

udział 3/7  - 0,1200 ha

Przeznaczenie nieruchomości

 

Działka gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza

35.000,00 zł.

(trzydzieści pięć tysięcy zł.)

sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT

Termin i miejsce przetargu

30 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze w pok. Nr 12

 

Wysokość wadium

3.500,00 zł.

(trzy tysiące pięćset  zł.)

należy wpłacić w terminie do 26 czerwca 2017 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310  Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 26 czerwca 2017  r. środki pięnieżne znalazły się na koncie Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

 

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu

 

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Gminy w Pozezdrzu pod adresem www.bip.pozezdrze.pl

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela

 

Referat Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu pok. Nr 13 lub 19  tel.: 87/4279006 wew. 40 lub 46

 

Opublikowano: 26 maja 2017 08:34

Kategoria: Nieruchomości

Załączniki:

ogłoszenie o przetargu [51 KB]

Wyświetleń: 373

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl