Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Harsz

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

INFORMACJA

 

działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Pozezdrze

 

informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu, przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze,  wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pozezdrze, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym  położonych w gminie Pozezdrze, powiat węgorzewski, woj. warmińsko – mazurskie:

 

obręb geodezyjny 2 –Harsz

 

-     niezabudowana działka gruntowa  Nr geod. działki:  24/6 o pow. 0,1663 ha.

-     niezabudowana działka gruntowa  Nr geod. działki:  24/7 o pow. 0,1663 ha.

-     niezabudowana działka gruntowa  Nr geod. działki:  24/8 o pow. 0,1663 ha.

-     niezabudowana działka gruntowa  Nr geod. działki:  24/9 o pow. 0,1662 ha.

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć publicznych, pok. Nr 13 lub 19, tel. 874279006 w. 40 lub 46  oraz  na stronie internetowej:  www.bip.pozezdrze.pl

 

 

Opublikowano: 13 maja 2017 11:38

Kategoria: Nieruchomości

Wyświetleń: 232

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-web.pl