Ogłoszenie o ósmym przetargu ustnym nieograniczonym

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Pozezdrze 

podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Pozezdrze

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

 

Działka zabudowana nr geod. 132/2 obręb geod Kuty  opisana w księdze wieczystej nr  KW OL2G/00014505/3

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie

 

Powierzchnia nieruchomości:

 

 

6768  m2

 

 

Przeznaczenie nieruchomości:

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana  przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Cena

wywoławcza:

150.000,00 zł.

(sto pięćdziesiąt tysięcy zł.)

sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT

 

Termin i miejsce przetargu:

06 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze w pok. Nr 12

 

Wysokość wadium:

15.000,00 zł.

(piętnaście tysięcy zł.)

należy wpłacić w terminie do 31 marca 2017 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310  Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem aby do dnia 31 marca 2017 r. środki pięnieżne znalazły się na koncie Urzędu.

 

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Gminy w Pozezdrzu pod adresem www.bip.pozezdrze.pl

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pozezdrzu

 

Szczegółowych informacji o przetargu udziela:

 

Urząd Gminy w Pozezdrzu, pok. Nr 13 lub 19, tel.: 87/4279006 wew. 40 lub 46

 

Opublikowano: 27 lutego 2017 14:12

Kategoria: Nieruchomości

Wyświetleń: 460

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-web.pl