Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości przy Sapinie cz. I

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Pozezdrze

podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Pozezdrze. częśc I

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr 589 obręb Pozezdrze opisanej w księdze wieczystej nr OL2G/00011217/6

prowadzonej przez Sąd Rej. w Giżycku VII Zam. Wydział KW w Węgorzewie

Działka nr 588 obręb Pozezdrze opisanej w księdze wieczystej nr OL2G/00011217/6

prowadzonej przez Sąd Rej. w Giżycku VII Zam. Wydział KW w Węgorzewie

Działka nr 587 obręb Pozezdrze opisanej w księdze wieczystej nr OL2G/00011217/6

prowadzonej przez Sąd Rej. w Giżycku VII Zam. Wydział KW w Węgorzewie

Powierzchnia nieruchomości:

2022 m2

2168 m2

3543 m2

Przeznaczenie nieruchomości:

Działka gruntowa  niezabudowana

Działka gruntowa  niezabudowana

Działka gruntowa  niezabudowana

Cena wywoławcza:

59.000,00 zł.

(pięćdziesiąt dziewięć tysięcy zł.)

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%

63.100,00 zł.

(sześćdziesiąt trzy  tysiące sto zł.)

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%

100.500,00 zł.

(sto  tysięcy pięćset zł.)

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%

Termin i miejsce przetargu:

06 marca  2017 r. o godz. 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze w pok. Nr 12

06 marca  2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze w pok. Nr 12

06 marca  2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze w pok. Nr 12

Wysokość wadium:

6.000,00 zł.

(sześć tysięcy zł.)

należy wpłacić w terminie do 28 lutego  2017 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310  Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 28 lutego 2017  r. środki pięnieżne znalazły się na koncie Urzędu.

6.500,00 zł.

(sześć tysięcy pięćset   zł.)

należy wpłacić w terminie do 28 lutego  2017 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310  Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 28 lutego 2017  r. środki pięnieżne znalazły się na koncie Urzędu.

10.000,00 zł.

(dziesięć tysięcy zł.)

należy wpłacić w terminie do 28 lutego  2017 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310  Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 28 lutego 2017  r. środki pięnieżne znalazły się na koncie Urzędu.

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

 

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Gminy w Pozezdrzu pod adresem www.bip.pozezdrze.pl

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela:

 

Referat Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu pok. Nr 13 lub 19  tel.: 87/4279006 wew. 40 lub 46


Opublikowano: 30 stycznia 2017 10:18

Kategoria: Nieruchomości

Wyświetleń: 421

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-web.pl