Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Pozezdrze

podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargu  na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Pozezdrze

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

Obręb 9 Pozezdrze

Nieruchomość składająca się  z następujących działek ewidencyjnych

Nr geod.: od 382/2 do 382/10, 382/11, i od 382/13 do 382/25

opisanych w

KW nr OL2G/00012315/0 oraz  KW Nr OL2G/00020044/8

 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Giżycku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Węgorzewie

 

Powierzchnia nieruchomości

 

Łączna powierzchnia wszystkich działek

7,4193 ha

Przeznaczenie nieruchomości

 

Działka gruntowa niezabudowana przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Cena wywoławcza

710.000,00 zł.

(siedemset dziesięć tysięcy zł.

do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący z podatek VAT

Termin i miejsce przetargu

22 marca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze w pok. Nr 12

 

Wysokość wadium

100.000,00 zł.

(sto  tysięcy zł.)

należy wpłacić w terminie do 16 marca 2017 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310  Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 16 marca 2017  r. środki pięnieżne znalazły się na koncie Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

 

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu

 

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Gminy w Pozezdrzu pod adresem www.bip.pozezdrze.pl

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela

 

Referat Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu pok. Nr 13 lub 19  tel.: 87/4279006 wew. 40 lub 46

 

Opublikowano: 10 stycznia 2017 12:57

Kategoria: Nieruchomości

Wyświetleń: 462

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-web.pl