Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Pozezdrze

podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargu  na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Pozezdrze

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

Działka ewidencyjna  Nr  geod. 96/2  obręb 2  Harsz, gmina Pozezdrze   opisanej w księdze wieczystej KW nr OL2G/00010921/7

prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział KW w Węgorzewie

Powierzchnia nieruchomości

 

Powierzchnia działki

0,4600 ha

Przeznaczenie nieruchomości

 

Działka gruntowa niezabudowana przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – III przetarg

Cena wywoławcza

35.000,00 zł.

(trzydzieści pięć tysięcy zł.

do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący z podatek VAT

Termin i miejsce przetargu

16 luty 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze w pok. Nr 12

 

Wysokość wadium

3.500,00 zł.

(trzy tysiące pięćset zł.)

należy wpłacić w terminie do 10 lutego 2017 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310  Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 10 lutego 2017  r. środki pięnieżne znalazły się na koncie Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

 

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu

 

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Gminy w Pozezdrzu pod adresem www.bip.pozezdrze.pl

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela

 

Referat Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu pok. Nr 13 lub 19  tel.: 87/4279006 wew. 40 lub 46

 

Opublikowano: 05 stycznia 2017 14:17

Kategoria: Nieruchomości

Wyświetleń: 392

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-web.pl