DOFINANSOWANIE USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

 (link otworzy duże zdjęcie)

Mazurski Związek Międzygminnego - Gospodarka Odpadami z siedzibą Giżycku informuje, że otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na realizację programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym rolnicy z terenu gmin Związku, zainteresowani usunięciem odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak:
a) folia rolnicza,
b) siatka do owijania balotów,
c) sznurek do owijania balotów,
d) opakowania po nawozach,
e) opakowania typu Big Bag,
mogą składać wnioski do Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami, ul. Pocztowa 2 w Giżycku, w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 Punkt Obsługi Klienta Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami jest nieczynny. Wypełnione i podpisane wnioski wraz z załącznikami należy:
1. Umieszczać w urnie, która znajduje się w poczekalni Punktu Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00 (Giżycko, ul. Pocztowa 2) lub:
2. Składać drogą pocztową na adres: Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami, ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko lub:
3. Przesłać scan wniosku wraz z załącznikami na adres: biuro@mzmgo.mazury.pl

Druk wniosku  można pobrać w MZM-GO lub ze strony internetowej www.mzmgo.mazury.pl .
Dofinansowanie do 1 tony odpadów wynosi do 500 zł. Różnicę pomiędzy ceną z przetargu a dofinansowaniem pokrywa rolnik. Z wstępnego rozeznania rynku, koszt odbioru odpadów wynosi około 900 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy biura MZMGO pod numerem tel. (87) 429 13 74, oraz na stronie:

http://mzmgo.mazury.pl/o-zwiazku/aktualnosci/514-ofinansowanie-usuwania-folii-rolniczych-i-innych-odpadow-pochodzacych-z-dzialalnosci-rolniczej


 
 Opublikowano: 15 kwietnia 2020 14:31

Kategoria: Ochrona Środowiska

Załączniki:

regulamin_udzielania_dofinansowania_folia.pdf [122.74 KB]

formularz_o_pomoc_de_minimis__zalacznik_do_wniosku.pdf [127.61 KB]

oswiadczenie_o_karalnosci__zalacznik_do_wniosku.pdf [41.87 KB]

Wyświetleń: 293

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl