Informacja w sprawie pojawiającego się łosia w miejscowości Pozezdrze

 (link otworzy duże zdjęcie)

W odpowiedzi na prośbę o pilną interwencję w sprawie łosia grasującego po całej miejscowości Pozezdrze Wójt Gminy Pozezdrze informuję, że Łoś w Polsce nadal jest zwierzęciem łownym, ale nie poluje się na niego ze względu na moratorium (objęty całorocznym okresem ochronnym), które zostało ogłoszone w roku 2001 przez ówczesnego Ministra Środowiska Antoniego Tokarczuka i obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Nie stosuje się praktyk odławiania łosi w Polsce.

Odłowienie wiąże się z:

- z usypianiem łosia,

- wywiezieniem go w inne miejsce na terenie gminy Pozezdrze, co nie gwarantuje że tam pozostanie. Wywiezienie danego zwierzęcia nie stanowi również gwarancji iż nie pojawią się inne łosie, których jest bardzo dużo na terenie naszej gminy. Miejscowość Pozezdrze jest gminą wiejską usytuowaną w bliskim sąsiedztwie licznych lasów i łąk, które jak wiadomo są naturalnym środowiskiem bytowania licznej zwierzyny dziko żyjącej takich jak: sarny, dziki czy łosie. Zdarza się iż dzikie zwierzęta przemieszczają się po danym terenie w poszukiwaniu pożywienia.

W przypadku pojawienia się łosia w miejscu publicznym, takim jak: okolice szkoły, Urzędu Gminy, Przedszkola czy innego miejsca na terenie miejscowości Pozezdrze proszę powiadomić o tym fakcie Urząd Gminy, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00 tel. 087 427 90 06, poza godzinami pracy Urzędu do wybranych służb tj. numer alarmowy tel. 112, Policja tel. 997, Straż Pożarna tel. 998.

Natomiast szkody wyrządzone przez łosie kierować do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w celu uzyskania odszkodowania za poniesione straty.

Ponadto zaznaczyć należy, że zwierzęta stanowią dziedzictwo i bogactwo narodowe. Zgodnie z art.  21. Ustawy o ochronie zwierząt stanowi iż, zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu.

Opublikowano: 06 lutego 2020 09:06

Kategoria: Ochrona Środowiska

Załączniki:

Informacja [40.92 KB]

Wyświetleń: 236

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl