Ostatni rok dofinansowania usuwania azbestu ze środków WFOŚiGW w Olsztynie w 2017 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Ostatni rok dofinansowania usuwania azbestu ze środków WFOŚiGW w Olsztynie w 2017 r.


2017 to ostatni rok, kiedy możesz skorzystać z dotacji na usunięcie azbestu z dachu swojego domu, garażu, czy też budynku gospodarczego!


Złóż wniosek w Urzędzie Gminy do 03.03.2017 r. i wykorzystaj ostatnia szansę!

 

Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pozezdrze w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy  Pozezdrze na lata 2013- 2032” przyjętego uchwałą nr XXX/156/13 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 24 października 2013 r.

W ramach projektu realizowane będą zadania: odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Gmina Pozezdrze dokona wyboru przedsiębiorcy, który wykona powyższe prace.  Dofinansowanie uzależnione będzie od otrzymanej przez Gminę Pozezdrze dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Wysokość dofinansowania ze strony Funduszu - 85% kosztów kwalifikowanych, pozostałe 15% będzie zobowiązany ponieść właściciel nieruchomości.

Realizacja zadania nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.  

 

Wnioski należy składać do 03 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Pozezdrze w Pozezdrzu,  ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze

Wszelkich informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Magdalena Jurgielewicz, telefonicznie pod nr 87 427 90 06 wew. 39 lub osobiście – pokój nr 20. Wnioski wraz z załącznikami do pobrania w załączniku, na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl w zakładce System Gospodarki Odpadami, na stronie www.pozezdrze.pl w zakładce Ogłoszenia, oraz w siedzibie urzędu - pokój nr 20.

Opublikowano: 10 lutego 2017 07:38

Kategoria: Ochrona Środowiska

Załączniki:

Zarządzenie nr 13/16 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia [835.8 KB]

Wniosek

Deklaracja

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych

Oświadczenie

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Wyświetleń: 1391

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl