Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze.

Pozezdrze, dnia 18 września  2020r.

Rada Gminy  Pozezdrze

 

 

 

            Przewodnicząca Rady Gminy Pozezdrze informuje, że dnia  28 września  2020r. na godz. 10:00 (poniedziałek) odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Pozezdrze w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu – sala widowiskowa,  z następującą tematyką spotkania: 

 1.    Zapoznanie się z informacją  o przebiegu wykonania budżetu gminy Pozezdrze za  pierwsze półrocze 2020r.

2.Wypracowanie stanowisk do uchwał w sprawie:

a)      zlecenia przeprowadzenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pozezdrze w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Pozezdrzu,

b)      zaliczenia drogi wewnętrznej w Wyłudach do kategorii dróg gminnych,

c)      zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy wchodzących w skład aglomeracji Węgorzewo przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Węgorzewo,

d)      ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pozezdrze,

e)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2020-2026,

f)       zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2020.

3.        Zapytania i informacje.

 

                                                                                                  Przewodnicząca  Rady Gminy Pozezdrze   

                                                                                                       /-/  Barbara Ginkowska

Opublikowano: 18 września 2020 09:18

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 59

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl