Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia spisu rolnego

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

Gminny Komisarz Spisowy

informuje  o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia  spisu rolnego  w okresie od dnia 1 września  do dnia 30 listopada 2020r.

 

1)     Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

2)     Kandydaci  na rachmistrzów terenowych powinni  spełniać następujące wymogi::

- pełnoletni;

- zamieszkali na terenie Gminy Pozezdrze;

- posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

- posługujący się językiem polskim w mowie i w piśmie;

- osoby które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3)     Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do urzędu gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1 a, (pok nr 8),  gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu .

4)     Szkolenia kandydatów na rachmistrzów terenowych odbędą się w okresie sierpień-wrzesień br. Informacje o dokładnej dacie, miejscu i trybie szkolenia kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają z gminy w późniejszym terminie.

5)     Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.

 

                                                                                                                                                                                                         Gminny   Komisarz Spisowy   Gminy Pozezdrze

                                                                                                                                                                                                                                 /-/ Bohdan Mohyła  

Opublikowano: 18 czerwca 2020 07:57

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 240

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl