Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze

 

Pozezdrze, dnia 19 maja 2020r.

Rada Gminy  Pozezdrze

 

INFORMACJA  O  POSIEDZENIU  KOMISJI RADY GMINY POZEZDRZE

 

Przewodniczący Rady Gminy Pozezdrze  informuję, że dnia  25 maja 2020r. (poniedziałek o godz. 1100), w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu odbędzie się    wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Pozezdrze,  z następującą tematyką:

 1.   Podjęcie stanowiska w sprawie:

-  Wyboru  II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pozezdrze:

2.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy.

3.    Podjęcie stanowiska w sprawie

- Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pozezdrze:

4.    Wydanie opinii przez Radę Gminy w Pozezdrzu, dotyczącej „Oceny zasobów pomocy  społecznej na 2019 rok dla gminy Pozezdrze”.

5.     Ustosunkowanie się do  projektów  uchwał w sprawie:

a.     pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,

b.    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim  w sprawie powierzenia Gminie Pozezdrze w roku 2020 prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,

c.    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2020-2026,

d.    zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2020.

6.    Zapytania i informacje, wolne wnioski.

7.    Zamknięcie posiedzenia komisji.  

 

Przewodniczący Rady Gminy

        /-/ Tomasz Sikorski

Opublikowano: 19 maja 2020 14:35

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 178

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl