Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze

 

Pozezdrze, dnia  10 lutego  2020r.

Rada Gminy  Pozezdrze

 

 

INFORMACJA  O  POSIEDZENIU  KOMISJI RADY GMINY POZEZDRZE

 

Przewodniczący Rady Gminy Pozezdrze informuję, że  dnia 14 lutego 2020r. na godz. 14:00 (piątek) w   Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu – sala widowiskowa, odbędzie się posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Pozezdrze z następującą tematyką:

 1. Ustosunkowanie się do tematyki sesji Rady Gminy Pozezdrze.

2. Zapoznanie się z informacją  o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące  zawodową działalność lobbingową.

3.Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy:

- spotkanie z Komendantem Powiatowej Policji w Węgorzewie, 

- spotkanie z Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie.

4. Analiza projektów uchwał.

5. Wolne wnioski i zapytania.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tomasz Sikorski

Opublikowano: 10 lutego 2020 09:54

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 67

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl