Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze

Pozezdrze, dnia  25  października  2019r.

 

 

INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY POZEZDRZE

 

 

 

              Informuję, że dnia 28 października 2019r. na godz. 8:00 (poniedziałek- spotkanie organizacyjne  w Urzędzie Gminy Pozezdrze – sala konferencyjna) odbędzie sie posiedzenie komisji do spraw społecznych Rady Gminy Pozezdrze  z następującą tematyką spotkania: 

- zapoznanie się  z działalnością  i stanem świetlic, w których  wydatkowane są środki z funduszu sołeckiego  ( wyjazd w teren do świetlic wiejskich zgodnie z załączonym harmonogramem) .

Po przeglądzie świetlic – przyjazd do GOK Pozezdrze sala widowiskowa w celu kontynuacji  następnych punktów  posiedzenia:

- zapoznanie się z informacjami dotyczącymi świadczenia opieki zdrowotnej na terenie Gminy Pozezdrze,

- zapoznanie się z informacjami na temat działania gminy w zakresie promocji i turystyki.

Przewodniczący Rady Gminy

        /-/ Tomasz Sikorski

 

 

 

Opublikowano: 25 października 2019 08:05

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 151

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl