Ogłoszenie o zwołaniu IX Sesji Rady Gminy

 (link otworzy duże zdjęcie)


O G Ł O S Z E N I E

zwołuję IX (dziewiątą) Sesję Rady Gminy Pozezdrze, która odbędzie się dnia 30 września 2019 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu (sala widowiskowa), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacje z działalności międzysesyjnej:

a) przewodniczącego Rady Gminy,
b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
c)  przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego,
d) przewodniczącego Komisji do spraw społecznych,
e) przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
6. Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz  udzielonych  odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja  o przebiegu wykonania budżetu gminy Pozezdrze za  pierwsze półrocze 2019r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2019-2024,
b) zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019.

10. Zapytania i informacje.
11. Zamknięcie obrad sesji.Opublikowano: 23 września 2019 12:44

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 226

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl