informacja

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Pozezdrze informuje, iż w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.pozezdzre.pl w zakładce zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro zostało opublikowane zapytanie ofertowe na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Pozezdrze”.

 

Termin składania ofert do dnia 14.08.2019 r. do godz. 11.00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Opublikowano: 31 lipca 2019 15:29

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 261

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl