Ogłoszenie o posiedzieniu komisji Rady Gminy

Informuję, że dnia 26 czerwca 2019 r. na godz. 14:00 (środa), w GOK Pozezdrze – sala widowiskowa, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Pozezdrze, z następującą tematyką spotkania:

 

1.Analiza projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „PRZY LESIE” w obrębie geodezyjnym Pieczarki, gmina Pozezdrze,
b) zmiany uchwały nr XXVI/147/17 Rady Gminy w Pozezdrzu w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze,
c) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Pozezdrze w 2019r.,
d) likwidacji aglomeracji Pozezdrze,
e) ustalenia dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze na 2019 rok,
f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2024,
g) zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019.
2. Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tomasz Sikorski

Opublikowano: 19 czerwca 2019 14:29

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 203

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl