Informacja o posiedzeniu Komisji ds. budżetu i mienia gminnego Rady Gminy

Informuję, że dnia 4 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pozezdrze, odbędzie się posiedzenie komisji ds. budżetu i mienia gminnego Rady Gminy Pozezdrze z następującą tematyką :

 1. Zapoznanie się z sprawozdaniami jednostek organizacyjnych gminy za 2018 rok:
  - Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu,
  - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu.
 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności za 2018 rok:
  - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu,
  - Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu.
 3. Analiza projektów uchwał w sprawie:
  a) ustalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Pozezdrze,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Pozezdrze w roku 2019 prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
  c) określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Pozezdrze,
  d) zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tomasz Sikorski

Opublikowano: 29 marca 2019 10:35

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 101

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl