Informacja o pracy komisji

I N F O R M A C  J A

Informuję,  że dnia  1 marca 2019r. o godz. 14:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Pozezdrze z następującą tematyką : 

 1. Zapoznanie się z informacją na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, przedstawione przez Komendanta Powiatowej Policji w Węgorzewie oraz Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie.
 2. Analiza projektów uchwał:
  1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2019 roku,
  2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „SOSNOWY ZAKĄTEK” położonych w obrębie Kuty, gmina Pozezdrze,
  3. planu doskonalenia form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Pozezdrze w roku 2019,
  4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2019-2024
  5. zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019.
 3. Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tomasz Sikorski

Opublikowano: 25 lutego 2019 14:07

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 340

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl