Informacja o pracy komisji

Informuję,  że dnia 31 stycznia 2019r. o godz. 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w  Pozezdrzu, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Pozezdrze z następującą tematyką :

1. Zapoznanie się z informacją o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

2. Analiza projektów uchwał:

a) zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019.

3. Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tomasz Sikorski

Opublikowano: 25 stycznia 2019 14:18

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 184

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl