Ogłoszenie o zwołaniu IV Sesji Rady Gminy w dniu 31.01.2019 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zwołuję IV (czwartą) Sesję Rady Gminy Pozezdrze, która odbędzie się dnia 31 stycznia 2019 roku (czwartek) o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu (sala  widowiskowa), z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacje z działalności międzysesyjnej:

a) przewodniczącego Rady Gminy
b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
c) przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego
d) przewodniczącego Komisji do spraw społecznych
e) przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji

5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
6. Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz  udzielonych  odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Przyjęcie  informacji o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019.

10. Zapytania i informacje.
11. Zamknięcie obrad sesji.
                    
Przewodniczący Rady Gminy
/-/  Tomasz Sikorski

Opublikowano: 24 stycznia 2019 10:40

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 233

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl