Ogloszenie nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 (link otworzy duże zdjęcie)

WÓJT GMINY POZEZDRZE  
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze


2. Określenie stanowiska: Inspektor ds. ochrony środowiska i inwestycji   

 

2. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  w pełni z praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe w kierunku: ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo lub pokrewne  o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku,  
d) staż pracy minimum 3 lata lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej zgodnej z wymogami na danym stanowisku    (preferowany staż pracy  w administracji samorządowej w tym w jednostkach organizacyjnych tych organów),
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) nieposzlakowana opinia.
g) biegła obsługa komputera i programów: MS Windows, MS Office, oraz innych programów związanych z zakresem działania referatu.
h) nnajomość przepisów z zakresu administracji publicznej, obejmująca w szczególności: ustawę o samorządzie gminnym, ustawę o pracownikach samorządowych, ustawę Prawo ochrony środowiska, ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawę  o ochronie przyrody, ustawę prawo wodne, ustawę Kodeks postępowania administracyjnego.

 

3. Wymagania dodatkowe:

a) dobra znajomość procedur związanych  z prowadzeniem zamówień publicznych,
b) dobry stan zdrowia,
c) prawo jazdy kat. B.

 

PEŁNA INFORMACJA NA STRONIE BIP.POZEZDRZE.PL

Opublikowano: 07 lutego 2018 12:32

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 1022

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl