Konkurs na logo Gminy Pozezdrze

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza konkurs na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Pozezdrze. Głównym jego celem jest wyłonienie znaku identyfikacji wizualnej, który będzie mógł być wykorzystywany we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych i korespondencyjnych gminy. Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 500 złotych!

Logo Gminy Pozezdrze powinno kojarzyć się z misją Gminy, związaną z wykorzystaniem swojego położenia na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich dla rozwoju turystyki i rekreacji oraz dziedzictwem historycznym i kulturowym.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prace konkursowe, z dopiskiem na kopercie "Konkurs na logo Gminy Pozezdrze" wraz z oświadczeniami należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie do godz. 15:00 dnia 19 maja 2017 roku.

Konkurs ma charakter otwarty, więc mogą wziąć w nim udział graficy, projektanci, artyści plastycy, uczniowie, studenci i absolwenci szkół oraz uczelni wyższych - osoby fizyczne i osoby prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej, zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub też mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 500 PLN brutto.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 29 czerwca 2017 r. na stronie internetowej Gminy Pozezdrze, stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest: Krzysztof Dłuski, email: konkurs@pozezdrze.pl  tel. 87 427 90 06.

Opublikowano: 17 lutego 2017 13:16

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Regulamin konkursu na logo Gminy Pozezdrze [271.64 KB]

Formularz zgłoszeniowy pracy [12 KB]

Wyświetleń: 1826

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl