Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pozezdrze na lata 2016-2020

 (link otworzy duże zdjęcie)

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pozezdrze na lata 2016-2020” na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)

Załączniki:

  1. Obwieszczenie
  2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pozezdrze na lata 2016-2020
  3. Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla  gminy Pozezdrze na lata 2016

Opublikowano: 13 października 2016 12:18

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 661

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-web.pl