Ogłoszenie o zwołaniu XIX Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

 (link otworzy duże zdjęcie)

zwołuję XIX (dziewiętnastą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 10 października 2016 roku (poniedziałek) o godz. 1200 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.
5. Informacje z działalności międzysesyjnej:

a) przewodniczącego Rady Gminy
b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
c) przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
d) przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
e) sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
f) zapytania radnych do przekazanych informacji

6. Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz udzielane odpowiedzi.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Pozezdrze w roku 2016
b) zmian w budżecie gminy na rok 2016,

8. Wystąpienie nowego Dyrektora Zespołu Szkół w Pozezdrzu nt. koncepcji funkcjonowania szkoły.
9. Zapytania i informacje.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Ginkowska

Opublikowano: 29 września 2016 13:57

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 446

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-web.pl